Press Akreditacije
Prijave

Prijave za akreditacije možete poslati na imejl pres službe organizatora: oborina@srfs.org.rs

Podaci

Prijava za akreditacije obavezno mora sadržati sledece podatke: ime i prezime, medij, funkcija, broj telefona, imejl adresa.

Preuzimanje

Nakon potvrde o odobrenoj akreditaciji, vašu akreditaciju možete preuzeti u prostorijama Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, Zdravka Celara 14.