KONTAKT

Savez za rekreaciju i fitnes Srbije
Zdravka Čelara 14, 11000 Beograd
+381 11 311 56 48
office@srfs.org.rs