Postani sponzor

PLATINASTO SPONZORSTVO

€1500

Ime i logo sponzora na veb sajtu BELFISA-a sa naznačenim nivoom sponzorstva

Link koji vodi sa veb sajtova BELFISA-a i ka veb sajtu platinskog sponzora

Logo sponzora kao Platinskog sponzora na zadnjoj korici Knjige apstrakata i Programa konferencije1, 1 reklama u časopisu Fitness Management (koji izdaje SRFS), strana 1, format A4, 1 PR tekst u FMI, strana 1 format A4...

Reklama do dve cele strane B5 formata sa opisom sponzora i kontaktima u Programu konferencije

Promotovni materijal BELFISA, ulaznice, print brending na samom sajmu

Usmena zahvalnost na sponzorstvu na zvaničnom otvaranju konferencije

Štand 6m2 na Sajmu

Četiri kotizacije za predstavnika sponzora na VII Evropskom fitnes kongresu u Holiday In-u 15. 09. 2017.

ZLATNO SPONZORSTVO

€1000

Ime i logo sponzora na veb sajtu BELFIS-a sa naznačenim nivoom sponzorstva

Link koji vodi sa konferencijskog veb sajta ka veb sajtu Zlatnog sponzora

Logo sponzora kao Zlatnog sponzora na zadnjoj korici Knjige apstrakata i Programa konferencije1, i reklama u časpoisu Fitness Management (koji izdaje SRFS) , strana 1, format A4

Reklama do jedne cele strane B5 formata sa opisom sponzora i kontaktima u Programu manifestacije

Promotovni materijal koji će se izdraditi za potrebe manifestacije, fascikle, sveske, olovke

Pult dimenzija 6m2 na Sajmu

Dve kotizacije za predstavnika sponzora na VII Evropskom fitnes kongresu u Holiday In-u 15.09.2017.

SREBRNO SPONZORSTVO

€500

Ime i logo sponzora na veb sajtu BELFIS-a sa naznačenim nivoom sponzorstva

Link koji vodi sa konferencijskog veb sajta ka veb sajtu Srebrnog sponzora

Logo sponzora kao Srebrnog sponzora na zadnjoj korici Programa konferencije1 i reklama u časpoisu Fitness Management (koji izdaje SRFS), format A5

Promotovni materijal koji će se izdraditi za potrebe manifestacije, fascikle, sveske, olovke

POSEBNI REKLAMNI ARANŽMANI

Posebni reklamni aranžmani mogu da se ugovore sa organizatorima BELFIS-a. Sponzor može ili da sam obezbedi dogovorene materijale ili da plati njihovu izradu organizatorima manifestacije. Sponzori mogu da izaberu jednu ili više stavki sa date liste ili da daju svoj predlog organizatorima

Držač za akreditacije sa brendiranom trakom koja sadrži ime/logo sponzora i koja će biti data svakom učesniku sajam (izlagaci, treneri, promoteri, organizatori...)

USB memorija koja sadrži ime/logo sponzora i konferencije, koja će biti data svakom učesniku. USB memorija može da sadrži nasnimljen reklamni materijal sponzora

Blok i olovka za pisanje koji sadrže ime i logo sponzora i sajma i koji će biti ubačeni u konferencijsku torbu svakog učesnika

Brendiran kačket koji sadrži ime i logo sponzora i sajma i koji će dobiti svaki izlagač, promoter, deca učesnici

Brendirana majica koja sadrži ime/logo sponzora sajma, koju nose volonteri, organizatori...

Brendirana šolja za čaj/kafu koja sadrži ime/logo sponzora i sajma

Ili bilo kakav drugačiji promotivni materijal, u dogovoru sa organizatorima BELFIS-a

Svi sponzori su u obavezi da se registruju tako što će popuniti registracionu formu koja se nalazi na veb sajtu konferencije ili putem mejla