Press clipping
18.09.2017.Izvor: Sportski urnal
U Belekspo Centru je od 15. do 17. septembra pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta odran Sajam rekreacije i fitnesa BELFIS2017
18.09.2017.Izvor: Nike vesti
Prvi sajam rekreacije i fitnesa BELFIS odran je u Belexpo u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije uz podrku Ministarstva sporta. Ekipa nikog Top Forma bila je deo ovog jedinstvenog trodnevnog sajma, tamo ostavila utisak i pokupila nova znanja.
18.09.2017.Izvor: Savremeni sport
Prvi Sajam fitnesa i rekreacije BELFIS 2017 odran je u Beogradu u Belekspo centru u organizaciji Saveza za rekreciju i fitnes Srbije i pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Srbije.
16.09.2017.Izvor: Tanjug
Zamenik gradona?elnika Beograda Andreja Mladenovi? sve?ano je danas otvorio prvi Sajam rekreacije i fitnesa "Belfis 2017" koji se, do 17. septembra, odrava u Belekspo centru.
16.09.2017.Izvor: Grad Beograd
Zamenik gradona?elnika Beograda Andreja Mladenovi? sve?ano je danas otvorio prvi Sajam rekreacije i fitnesa Belfis 2017 koji se, do 17. septembra, odrava u Belekspo centru.
15.09.2017.Izvor: Savremeni sport
Sajam rekreacije i fitnesa - Belfis odra?e se u periodu od 15. do 17. septembra 2017. godine, u Beogradu, u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Srbije.
15.09.2017.Izvor: Aerobic & Gym mania
U organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes u Beogradu 15, 16. i 17. septembra 2017. godine bi?e odran Prvi Sajam rekreacije i fitnesa BELFIS. Prvi dan Sajma, 15.09.2017. predvi?en je za B2B posetioce jer se istog dana odrava i VII Evropski fitness kongres u hotelu Holiday Inn, dok ?e preostala 2 dana biti usmerena na iru javnost i gra?anstvo. Ovo je prvi sajam u regionu ovog tipa, a rezultat je ?injenice da se fitnes trite i trite rekreacije sve bre razvija i raste. U narednim godinama o?ekuje se jo ve?a ekspanzija ove brane, a kao posledica globalnog trenda i potrebe da se kvalitet ivota podigne na vii stupanj.
15.09.2017.Izvor: Eventbu
Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, u Beogradu c?e, od 15. do 17. septembra 2017. godine, biti odran najvec?i regionalni sajam rekreacije i fitnesa BELFIS.
14.09.2017.Izvor: Radio Laguna
Sajam rekreacije i fitnesa BELFIS bi?e odran u Belexpo centru od 15. do 17. septembra u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.
13.09.2017.Izvor: Dan u Beogradu
Sajam rekreacije i fitnesa BELFIS bi?e odran u Belexpo centru od 15. do 17. septembra u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.